19. Virkamies

Posted on

Päivittäin saamme kuulla, että Suomen talous on syvässä kriisissä: Ratkaisua etsitään kuumeisesti veneiden verotuksesta, päiväkotiryhmien suurentamisesta, terveydenhoitomaksujen omavastuiden huomattavasta suurentamisesta, Kelan lääkekorvausten pienentämisestä, kesäasuntojen kiinteistöveron rajusta korotuksesta, heikommassa asemassa olevien kansalaisten toimeentulon ajamisesta alle minimitason ja paljon muusta. Ratkaisun löytäminen on vaikeata, ehkä jopa mahdotonta.

Talouskriisi on niin suuri, ettei sen ratkaisemineni ole yksinkertaista. Ratkaisu syntyy pienistä puroista ja suurista virroista. Pienet purot ovat yksittäisiä asioita, joilla ei ole seurannaisvaikutuksia. Suuret virrat taas ottavat mukaan virtauksissaan lukuisia pieniä puroja. Ne ovat monisäikeisiä asioita, joiden vaikutukset eivät ole yksittäisiä, vaan vaikutukset moninkertaistuvat koskemaan useita asioita. Näin tapahtuu niin hyvässä kuin pahassa. Parhaassa tapauksessa moninkertaistuneet vaikutukset johtavat hyvään kierteeseen ja huonossa tapauksessa taloudellisiin menetyksiin ja inhimillisiin kärsimyksiin. Juuri tällaisen asian kanssa olen ollut tekemisissä lähes kymmenen vuotta. Toistaiseksi kierre on huono ja luontainen taipumukseni ainakin yrittää muuttaa negatiivinen kierre positiiviseksi on tuonut paljon luovia ideoita ja ajatuksia sitkeän ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi luontainen sinnikkyyteni saa minut aika ajoin pohtimaan yhä uusia ja uusia ratkaisuja, joilla elämänlaatu kohenisi huomattavasti. Mahdollisesti antaisi jopa lisävuosia tähän maalliseen vaellukseen.

Yhdeksästoista virkamies olisi ratkaisu, ainakin osittain. Uskon, että tämän yhdeksännentoista virkamiehen vaikutus olisi sama kuin suurella virralla. Hänen olemassaolonsa ratkaisi uskomattoman monta ongelmaa, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, työkykyyn, hyvinvointiin ja viimeisimpänä, joskaan ei vähäisimpänä Suomen kurjan talouden kohenemiseen, ainakin jossain määrin. Yhdeksännentoista virkamiehen vaikutukset vaikuttaisivat terveydenhuollon kustannuksiin, sairauslomiin, Kelan korvauksiin, lasten tulevaisuuteen, vanhustenhuoltoon, kotitalouksien menoihin, ihmisten hyvinvointiin jne. Kun yhdeksästoista virkamies palkattaisiin, hänen toimintansa kattaisi nopeasti hänen palkastaan aiheutuvat kulut moninkertaisesti. Yksikin terveydenhuoltoa kuormittanut tervehtynyt asiakas vie kansantaloutta oikeaan suuntaan. Ilman 19. virkamiestä sairastuneisuus lisääntyy ja kulut kasvavat.

Kuka sitten on tämä mystinen 19. virkamies? Hän on virkamies, jonka vastuualueeseen kuuluu ongelma, joka ei kuulunut 18 :lle aiemmin kontaktoimalleni virkamiehelle. Nämä 18 virkamiestä ovat olleet ymmärtäväisiä ja myöntäneet ongelman vakavuuden ja pahoitelleet: ”mutta kun se ei kuulu minulle”. Yhdeksännentoista virkamiehen tehtävä olisi siinä mielessä helppo, että tehtävän tarkoitus löytyy useista Suomen laeista mm. Perustuslaista, Terveydensuojelulaista, Maankäyttö- ja rakennuslaista, Laista ympäristövaikutusten arviointimenettelystä jne  Näissä laeissa on selkeäsanaisesti kerrottu, mikä on päämäärä. Menetelmät päämäärän saavuttamiseksi 19. virkamies voisi valita itse. Tehtävä voisi olla mielenkiintoinen ja haastava ja mikä parasta, sitä ei tarvitsisi tehdä tappiolla, vaan 19. virkamies olisi tärkeä osa maamme talouden kohentamisessa. Aiemmin kontaktoimani 18  virkamiestä tiedostavat lain vaatimukset, mutta ovat kieltäytyneet auttamasta veronmaksajia, koska asia ei kuulu heille.

Asia  liittyy aiemmin kirjoittamaani liikenneongelmaan, jossa valtatietä tuleva liikenne ohjautuu kapealle omakotikadulle. 10 vuoden asuminen samassa tasossa runsaan liikenteen kanssa viiden metrin päässä on nyt kumuloitunut vakavana allergiana. 19. virkamies olisi arvokkainta, mitä Suomen hallitus voisi antaa liikennesaasteista sairastuneille omakotiasukkaille, joita oma kunta on kieltäytynyt auttamasta vuosien ajan. Asukkaiden jättämä adressikin, jossa oli 55 nimeä jätettiin kylmästi käsittelemättä Mustasaaren kunnassa. Meidät yritetään vaimentaa, mutta terveyden osittainenkin menettäminen on tarpeeksi riittävä syy puolustaa yhdeksännentoista virkamiehen palkkaamista. Hänen työnsä käynnistää suuren virran, joka tuo vain säätöjä ihmisten kohentuneen terveyden kautta.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

− 2 = 1